زمان مصاحبه با تاخیر دکتری دانشگاه آزاد 97

مصاحبه داوطلبان دکتری 97 دانشگاه آزاد که با تاخیر اقدام به انتخاب مناطق کرده‌ اند از 26 تیر ماه آغاز می‌ شود .

برچسب ها: زمان مصاحبه با تاخیر دکتری دانشگاه آزاد 97 , مصاحبه با تاخیر دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان مصاحبه با تاخیر دکتری آزاد , مصاحبه با تاخیر دکتری آزاد ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:55 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97

دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته ماماییدانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 15031 و در منطقه 3 حدود 9672 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:50 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان 97

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .

برچسب ها: نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان 97 , نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:46 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گنبد کاووس 97

نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گنبد کاووس برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .

برچسب ها: نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گنبد کاووس 97 , نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه گنبد کاووس 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:32 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

جزئیات مناطق آمایشی دکتری دانشگاه آزاد 97

 مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 از روز سه شنبه 19 تیر ماه در 10 منطقه آمایشی این دانشگاه آغاز شد و تا 25 تیرماه ادامه دارد .

برچسب ها: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 , مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:30 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97

دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجو می پذیرد  . آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 7626 در منطقه 2 حدود 13880 و در منطقه 3 حدود 8416 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته گفتار درمانی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .

برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی گفتار درمانی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی گفتار درمانی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:18 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ثبت همزمان نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97

نتایج مصاحبه‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 به صورت یکپارچه و همزمان در سامانه ای متمرکز ثبت می شود .


برچسب ها: نتایج مصاحبه‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 , نتایج مصاحبه‌ دکتری آزاد 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:17 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 22 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 4275 ، منطقه 2 حدود 7980 و در منطقه 3 حدود 5320 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشتههوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:14 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 12 دانشجو می پذیرد. آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5506  و در منطقه 3 حدود 5078 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته اعضای مصنوعی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:07 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرالمومنین نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98

دانشگاه امیرالمومنین از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد .

برچسب ها: دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرالمومنین , دکتری بدون کنکور دانشگاه امیرالمومنین , استعداد درخشان دانشگاه امیرالمومنین 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 15:05 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]