آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 منطقه 2 حدود 19481 و در منطقه 3 حدود 12203 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 13:01 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 42 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1537 ، منطقه 2 حدود 7775 و در منطقه 3 حدود 203 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:56 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 15 دانشجو می پذیرد. آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 3367 ، منطقه 2 حدود 12747 و در منطقه 3 حدود 6398 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته گفتار درمانیاین دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی گفتار درمانی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 , کارنامه قبولی گفتار درمانی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:47 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم فیزیوتراپیمشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 19 دانشجو . آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 2709 و در منطقه 3 حدود 1108 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته فیزیوتراپی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی فیزیوتراپی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 , کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:40 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

جزئیات پرداخت مطالبه کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت علوم در خصوص آخرین جزئیات مطالبه کمک هزینه بلاعوض دانشجویان دوره دکتری توضیحاتی داد .

برچسب ها: کمک هزینه بلاعوض دانشجویان دکتری , کمک هزینه دانشجویان دکتری , کمک هزینه دکتری ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:36 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 46 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 74 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت  دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 12356 ، منطقه 2 حدود 18594 و در منطقه 3 حدود 12244 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 , کارنامه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:27 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

وضعیت نمره زبان دانشجویان مقطع دکتری

مسئولان مختلف دانشگاه ها در ارتباط با وضعیت زبان داوطلبان دکتری در وزارت خانه های علوم و بهداشت سخن گفتند .

برچسب ها: نمره زبان دکتری تخصصی , نمره زبان دکتری وزارت بهداشت , نمره زبان دکتری وزارت علوم ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:19 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 18 دانشجو خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 2052 ، منطقه 2 حدود 3290 و در منطقه 3 حدود 1518 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته بینایی سنجی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی بینایی سنجی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی بینایی سنجی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 12:17 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

جزئیات سامانه نظارت بر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص سامانه مصاحبه های دکتری 97 دانشگاه آزاد اسلامی توضیحاتی ارائه کردند .


برچسب ها: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 , نظارت بر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 11:54 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال دوم تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5025 ، منطقه 2 حدود 16339 و در منطقه 3 حدود 4601 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته  اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته  اتاق عمل این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی اتاق عمل دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی اتاق عمل دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 11:53 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]